Estació DAVIS Vantage Pro2 - Actualitzat a 01:26:21 del 09.02.2023  Estación DAVIS Vantage Pro2 - Actualizado a
Temps previst Pocs núvols +Detall Tiempo previsto: Algunas nubes
 Temperatura 4.7 °C Temperatura
 Rang Temp. dia 4.7 °C : 4.9 °C Rang Temp. día
 Rang Temp. últ 24 hores -0.8 °C : 10.6 °C Rang Temp. últ. 24 horas
 Temp. mitja (07/02/23) 4.3 °C Temp. media (07/02/23)
 Temp. mitja (06/02/23) 3.7 °C Temp. media (06/02/23)
 Tª min. any actual -7.7 °C  Tª. mín año actual
 Hora Tª mín (any actual) 07:48 (23-01-2023)  Hora Tª mín (año actual)
 Tª. màx any actual 17.7 °C Tª máx año actual
 Hora Tª màx (any actual) 14:25 (01-01-2023)  Hora Tªmáx (año actual)
 Humitat 58 % Humedad
 Pressió Atmosfèr. 1031.3 hPa Presión Atm.
 Rang Pressió Atm. dia 1031.0 hPa : 1031.5 hPa Rango Presión Atm. día
 Vent 3.2 km/h Viento
 Direcció Vent ENE Dirección Viento
 Ratxa màx AVUI 20.9 km/h Ráfaga máx. HOY
 Hora Ratxa màx AVUI 00:00 Hora Ráfaga máx. HOY
 Ratxa. Vent màx ANY 74.2 km/h Ráfaga Viento Máx. AÑO
 Hora Ratxa màx. ANY 15:25 (17-01-2023)  Hora Ráfaga máx AÑO
 Intens. pluja ara 0.0 mm Intens. lluvia ahora
 Pluja AVUI 0.00 mm Lluvia HOY
 Pluja Últ. 24 h 0.00 mm Lluvia Últ. 24 h
 Pluja MàxIntens Últ24h 0.0 mm 01:25 (08-02)  Lluvia MáxIntens Últ24h
 Pluja MàxIntens MES 9.4 mm 16:30 (07-02) Lluvia MáxIntens MES
 Pluja MES 7.02 mm Lluvia MES
 Dies pluja MES 1 Días lluvia MES
 Pluja ANY 17.94 mm Lluvia AÑO
 Dies pluja ANY 5 Días lluvia Año
 Màx. Intens. pluja ANY 9.4 mm/h Máx. Intens. lluvia AÑO
 Hora Màx. Intens. pluja ANY 16:30 (07-02-2023)  Hora Máx. Intens. lluvia AÑO
 Avui el sol surt 07:57 Hoy el sol sale
 Avui el sol es pon 18:18 Hoy el sol se pone
 Avui el dia dura 11:19 h Hoy el día dura