Estació DAVIS Vantage Pro2 - Actualitzat a 07:37:21 del 21.11.2019  Estación DAVIS Vantage Pro2 - Actualizado a
Temps previst (0=pluja;1=núvol;2=pocs_núvols ;3=sol
4=neu;5=nit ennuvolada;6=nit clara)
0 Tiempo previsto (0=lluvia;1=nubes;2=algo_nublado;3=sol
4=nieve;5=noche nublada;6=noche clara)
 Temperatura -0.8 °C Temperatura
 Rang Temp. dia -1.7 °C : -0.4 °C Rang Temp. día
 Rang Temp. últ 24 hores -4.7 °C : 11.7 °C Rang Temp. últ. 24 horas
 Tª min. any actual -7.7 °C  Tª. mín año actual
 Hora Tª mín (any actual) 08:14 (11-01-2019)  Hora Tª mín (año actual)
 Tª. màx any actual 41.9 °C Tª máx año actual
 Hora Tª màx (any actual) 17:10 (28-06-2019)  Hora Tªmáx (año actual)
 Humitat 90 % Humedad
 Pressió Atmosfèr. 1009.1 hPa Presión Atm.
 Rang Pressió Atm. dia 1008.8 hPa : 1011.2 hPa Rango Presión Atm. día
 Vent 3.2 km/h Viento
 Direcció Vent W Dirección Viento
 Ratxa màx AVUI 9.7 km/h Ráfaga máx. HOY
 Hora Ratxa màx AVUI 01:49 Hora Ráfaga máx. HOY
 Ratxa. Vent màx ANY 72.4 km/h Ráfaga Viento Máx. AÑO
 Hora Ratxa màx. ANY 17:20 (19-04-2019)  Hora Ráfaga máx AÑO
 Intens. pluja ara 0.0 mm Intens. lluvia ahora
 Pluja AVUI 0.00 mm Lluvia HOY
 Pluja Últ. 24 h 0.00 mm Lluvia Últ. 24 h
 Pluja MàxIntens Últ24h 0.0 mm 07:35 (20-11)  Lluvia MáxIntens Últ24h
 Pluja MàxIntens MES 41.1 mm 00:52 (03-11) Lluvia MáxIntens MES
 Pluja MES 9.60 mm Lluvia MES
 Dies pluja MES 7 Días lluvia MES
 Pluja ANY 347.10 mm Lluvia AÑO
 Dies pluja ANY 62 Días lluvia Año
 Màx. Intens. pluja ANY 308.7 mm/h Máx. Intens. lluvia AÑO
 Hora Màx. Intens. pluja ANY 22:48 (14-10-2019)  Hora Máx. Intens. lluvia AÑO
 Avui el sol surt 07:50 Hoy el sol sale
 Avui el sol es pon 17:28 Hoy el sol se pone
 Avui el dia dura 10:39 Hoy el día dura