Estació DAVIS Vantage Pro2 - Actualitzat a 22:13:21 del 23.02.2024  Estación DAVIS Vantage Pro2 - Actualizado a
Temps previst Pocs núvols +Detall Tiempo previsto: Algunas nubes
 Temperatura 5.3 °C Temperatura
 Rang Temp. dia 3.5 °C : 11.7 °C Rang Temp. día
 Rang Temp. últ 24 hores 3.5 °C : 12.2 °C Rang Temp. últ. 24 horas
 Temp. mitjana (22/02/24) 11 °C Temp. media (22/02/24)
 Temp. mitjana (21/02/24) 8.9 °C Temp. media (21/02/24)
 Tª min. any actual -5.6 °C  Tª. mín año actual
 Hora Tª mín (any actual) 06:35 (09-01-2024)  Hora Tª mín (año actual)
 Tª. màx any actual 22.3 °C Tª máx año actual
 Hora Tª màx (any actual) 15:39 (04-02-2024)  Hora Tªmáx (año actual)
 Humitat 56 % Humedad
 Pressió Atmosfèr. 1010.2 hPa Presión Atm.
 Rang Pressió Atm. dia 1006.2 hPa : 1010.4 hPa Rango Presión Atm. día
 Vent 14.4 km/h Viento
 Direcció Vent W Dirección Viento
 Ratxa màx AVUI 50.0 km/h Ráfaga máx. HOY
 Hora Ratxa màx AVUI 14:54 Hora Ráfaga máx. HOY
 Ratxa. Vent màx ANY 56.2 km/h Ráfaga Viento Máx. AÑO
 Hora Ratxa màx. ANY 14:25 (18-01-2024)  Hora Ráfaga máx AÑO
 Intens. pluja ara 0.0 mm Intens. lluvia ahora
 Pluja AVUI 0.29 mm Lluvia HOY
 Pluja Últ. 24 h 0.29 mm Lluvia Últ. 24 h
 Pluja MàxIntens Últ24h 0.0 mm 22:11 (22-02)  Lluvia MáxIntens Últ24h
 Pluja MàxIntens MES 13.3 mm 02:18 (10-02) Lluvia MáxIntens MES
 Pluja MES 10.73 mm Lluvia MES
 Dies pluja MES 5 Días lluvia MES
 Pluja ANY 54.52 mm Lluvia AÑO
 Dies pluja ANY 12 Días lluvia Año
 Màx. Intens. pluja ANY 18.8 mm/h Máx. Intens. lluvia AÑO
 Hora Màx. Intens. pluja ANY 17:58 (05-01-2024)  Hora Máx. Intens. lluvia AÑO
 Avui el sol surt 07:38 Hoy el sol sale
 Avui el sol es pon 18:35 Hoy el sol se pone
 Avui el dia dura 11:53 h Hoy el día dura