Estació meteo Cardona -  Pinallet

 Gràfica hist. temperatures enregistrades Juliol-Agost

 Histórico Tª Julio-Agosto // History Temp. July-August

 

- Estació Oregon WMR-200 & meteohub - membre de la xarxa Metoclimatic

http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com