www.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
estacioDVP2
El Port del Comte des del Castell de Cardona (Port del Comte - view from Cardona)
El Castell de Cardona (Cardona's Castle)
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com

Long: 1º 40’ 59” E -  Lat: 41º 55’ 16” N 

-  420 m - Cardona-Cal Pinellet –Oregon

 

http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com