http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com

 Gràfica i dades de la pluja enregistrada a l’estació Cal Pinellet (anys previs)

 - Estació Oregon WMR-200 & Raspberry Pi B+ - membre de la xarxa Metoclimatic

http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com