http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com

 Gràfica i dades de la pluja enregistrada a l’estació Cal Pinellet (anys previs)

 Estació meteo Cardona -  Pinallet

 Gràfica hist. temperatures enregistrades Juliol-Agost

 Histórico Tª Julio-Agosto // History Temp. July-August

 

· Estació Oregon WMR-200 & meteohub - (fins Oct’2019)

· Estació Davis Vantage Pro & meteohub - (des Des’2019)

· Membre de xarxes: climameteoinfo , meteoclimatic , weather underground

http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com