Gràfica i dades de temperatura i vent (ratxa màx) enregistrat a l’estació Cal Pinellet (anys previs)

 - Estació Oregon WMR-200 & meteohub - membre de la xarxa Metoclimatic

http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com
http://meteo.pinallet.com